Stichting Tinte 400

Een kern met pit

Al jaren de organisatie achter geweldige evenementen in Tinte!

Tinte bestond in 1989 vierhonderd jaar en dat was natuurlijk reden voor een feestje. Het feestcomité ging aan de slag en het werd een daverend succes: een week lang feest! Het comité smeedde direct plannen om een vervolg te geven aan het festijn en ziedaar, het jaarlijks terugkerende Zomerfeest was geboren.

Stichting Tinte 400 werd opgericht om het feest elk jaar te organiseren en daarnaast het verenigingsleven in Tinte financieel te ondersteunen.

Stichting Tinte 400 heeft veel zeer gewaardeerde sponsoren en vrienden. Het vrijwilligerswerk voor de evenementen wordt gedaan door meer dan 160 mensen, hoofdzakelijk inwoners van en nabij het prachtige dorp Tinte.

Het bestuur van Stichting Tinte 400

IMG 2424

Linda Oudwater

Voorzitter
Peter van Heijst

Peter van Heijst

Technische zaken
IMG 2438

Annette Varekamp

Vice voorzitter & vrijwilligers
TOM (1)

Tom Langendoen

Catering
IMG 2451

Anita de Moor

Secretariaat
Corry

Corry Langendoen

Algemeen bestuurslid
Cindy Korevaart

Cindy Slot-Korevaart

Penningmeester
Willem Harthoorn

Willem Harthoorn

Algemeen bestuurslid
Kees Rehorst

Kees Rehorst

Algemeen bestuurslid
842ad68b315b0f586c30b465221da609

-

-

De geschiedenis van Tinte.

De naam Tinte

In 1589 wordt Tinte voor het eerst vermeld. Het maakte tot 1812 deel uit van het ambacht Rugge. Daarna hoorde het tot 1980 bij de voormalige gemeente Oostvoorne. Dit is samengevoegd met Rockanje in ging verder onder de naam Westvoorne. Men schreef de naam in de 16e eeuw als Tente.

Vroeger was de meekrapteelt erg belangrijk. Waarschijnlijk heeft Tinte hier haar naam aan te danken.

 In Tinte stond één meekrapfabriek waarvan de eerste gegevens dateren uit 1638. De fabriek was eigendom van meerdere boeren. 

De meekrapplanten werden verbouwd op het land en in de winter verwerkt tot verfstof. 

In die tijd bestond het dorp uit een klein aantal boerderijen met wat arbeidershuisjes. Door de aanwezigheid van de meekrapfabriek (op de hoek van de Colinslandsedijk en de Kade) was het nodig om meer huizen te bouwen voor de arbeiders van de fabriek. Zo ontstond er een zekere kern.  De fabriek heeft vanaf ongeveer 1600 tot 1808 op deze hoek gestaan.

De naam Tinte zou zijn afgeleid van de Latijnse naam voor meekrap: Rubia tinctorum

Bouwen aan het dorp

Veel later, eind 18e eeuw, vestigden zich steeds meer kleine middenstanders in Tinte. Zij waren vooral gericht op de boerenbedrijven, zoals wagenmakers en smeden. In verband met de groeiende bevolking vestigden zich ook timmerlieden, metselaars en schilders in Tinte. Ook ontstonden er scholen, kerken, verenigingen en winkels, Tinte groeide uit tot een volwaardig dorp.

In 1918 werd er een nieuwe christelijke school gebouwd, het huidige Tintestein, bestaande uit drie lokalen en een gymzaal. De oude school was inmiddels te klein geworden voor het aantal leerlingen. 

De openbare school, die toentertijd gevestigd was in de huidige Odiaan, is met de invoering van de Wet op het basisonderwijs, in 1985 gesloten. 

Sinds 1989 is Stichting Tinte 400 actief en verzorgt meerdere evenementen per jaar.

Inmiddels zijn we dertig jaar verder, helaas Is ook de laatste school in Tinte recent gesloten en zijn er geen ambachtslieden meer in het dorp. Gelukkig is Tintestein wel voor het dorp behouden gebleven. Het heeft een nieuwe bestemming als verenigingsgebouw en buurthuis gekregen. De renovatie is grotendeels klaar, alleen de nieuwe gymzaal voor gymvereniging ODI is nog in aanbouw.  

De Tintenaren vormen een hechte en open gemeenschap, die zich sterk inzetten voor het dorp en elkaar. Door het open karakter van het dorp, het gastvrij welkom heten van nieuwe bewoners, zal Tinte niet alleen een hecht, maar ook altijd een fantastisch levend dorp blijven. 

Het onstaan van het Zomerfeest

Tinte 400 jaar

Toen streekhistoricus Leen Hordijk en Jannie de Baan hadden ontdekt dat in 1989 Tinte 400 jaar zou bestaan kon dat natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Het was tijd voor een feest. Op 12 april 1988 werd er een bijeenkomst gehouden in het verenigingsgebouw om een Comité aan te stellen Dat het feest zou gaan organiseren. Dertien  vrijwilligers waren snel gevonden om een week lang feest te organiseren. Hieruit is het Comité ‘Tinte 400 jaar’ ontstaan. 

De Tintenaren zamelden zelf geld in, met een Rommelmarkt en spontane bijdragen. Het allereerste feest was een daverend succes. Er kwamen 10.000 bezoekers naar het dorp en de zaterdagavond moest zelfs een half uur eerder stoppen omdat de catering totaal droog stond. Het feest heeft grote invloed gehad op de huidige cultuur van Tinte. In 1991 is het Comité omgezet naar Stichting Tinte 400.

30 jaar later

Sinds 1989 wordt er ieder jaar weer een Rommelmarkt en een Zomerfeest georganiseerd. Deze twee evenementen zijn niet meer weg te denken uit Tinte. Naast de inkomsten van de Rommelmarkt, wordt het Zomerfeest mede mogelijk gemaakt door de steun van een grote groep trouwe sponsors en vrienden. De Stichting kan daarbij al jaren rekenen op de steun van meer dan 160 vrijwilligers uit Tinte en omgeving. Allen dankzij deze groep kan de stichting op de huidige manier de feesten organiseren. 

Het is haast niet voor te stellen, maar de eerste jaren van het feest was er geen beveiliging. Dat was toen nog niet nodig. Vanaf 1997 fungeren vrijwilligers als gastheren en in 1998 werd de beveiliging onderdeel van het festival plan. Pas sinds 2002 wordt er samengewerkt met een extern beveiligingsbedrijf.

Er werd er gedronken uit glazen wat toentertijd voor de het meeste werk zorgde bij de EHBO. Jarenlang hebben Atie Beukelman en Ma de Pijper deze taak met zijn tweeën op zich genomen. Dat is nu niet meer haalbaar. De EHBO-post is uitgebreid en de werkzaamheden veranderden met het zich verder ontwikkelde feest mee.

Een andere grote verandering is de opgedane ervaring. Bij het eerste feest moest het Comité veel hulp vragen en leren van andere feesten en festivals. Tegenwoordig vragen andere verenigingen juist onze Stichting om hulp en advies.

Bestuursleden en sponsoren van toen helpen vandaag de dag nog steeds mee. Het Zomerfeest is nog altijd een feest voor de hele familie. Tinte is meegegroeid en maakt zich klaar voor de volgende jaren!