Ontwikkelingen

UPDATE FEBRUARI 2018

De aankomende feestelijke opening van Tintestein wordt een jaartje uitgesteld.

Er waren meerdere vertragende factoren afgelopen maanden onder andere de asbestverwijdering welke roet in het eten gooide.
Stichting Ons Tintestein zal op 26 mei een gezellige barbecue organiseren en het productieteam “Openingsspektakel” gaat door met haar voorbereidingen.
Deze maanden bezoeken zij alle betrokken verenigingen om hun plannen te delen zodat ieder zich een beeld kan vormen.

 

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar musical@tintestein.nl


Ontwikkelingen november 2017

TINTESTEIN OPENT IN 2018 MET THEATERSPEKTAKEL.

In Tinte wordt hard gewerkt aan de verbouwing van het voormalig schoolgebouw Tintestein tot een verenigingsgebouw. Het is een prachtig voorbeeld hoe een burgerinitiatief in goede samenwerking met de gemeente tot een mooi resultaat kan leiden. Naar verwachting wordt het gebouw in het voorjaar van 2018 opgeleverd. De Stichting Ons Tintestein wil dat bijzondere moment niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseert ter gelegenheid van de opening een bijzonder Theaterspektakel.

Een theaterspektakel is, zoals de naam al verraad, een avondvullende theatershow met spel, zang en dans dat gespeeld wordt inwoners van Tinte en omgeving. Schrijver en regisseur Jan Koning werkt momenteel hard aan het script dat speciaal voor Tintestein wordt geschreven. “Het is elke keer weer prachtig om te ervaren hoeveel energie en saamhorigheid er in een dorp ontstaat als je met een project als dit werkt”, aldus Koning, “En als ik zie hoeveel enthousiasme er nu al bij de organisatie is beloofd dat veel goeds”. Het is de bedoeling dat het theaterspektakel wordt opgevoerd op 25 & 26 Mei 2018.

Het bestuur van de stichting Ons Tintestein roept inwoners van Tinte en omgeving op om zich vanaf nu aan te melden voor deelname aan dit unieke spektakel. In eerste plaats gaat het daarbij natuurlijk om mensen die graag willen meespelen in het spektakel. Ervaring is daarbij geen eis; enthousiasme en de bereidheid om tussen Januari en Mei 2018 op maandag en donderdagavond te repeteren wel. Iedereen die zich aanmeldt doet mee beloofd de organisatie. Er wordt wel vooraf door de regisseur een ‘auditie’ gedaan, maar die is uitsluitend bedoeld om beeld te krijgen bij de deelnemers en om tot een juiste rollenverdeling te komen. De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.

Naast mensen die graag op het podium willen schitteren zoekt de organisatie ook vrijwilligers die de helpende hand willen bieden in de organisatie en ‘backstage’. Denk bijvoorbeeld aan mensen die zorgen voor het decor, rekwisieten etcetra.

Lijkt het je leuk om op welke manier ook mee te werken aan dit unieke theaterspektakel meldt je dan direct aan via musical@tintestein.nl.


Ontwikkelingen februari 2016

“Samenleving,  dat werkt alleen als je het letterlijk neemt.”
Het jaar 2016 was nog maar net begonnen toen ik deze spreuk van de dag van de Loesje kalender afscheurde.
De tekst bleef in mijn hoofd hangen, en dacht aan ons gezamenlijke project.
Voorzichtig gestart, goed luisteren, de verschillende reacties meenemen in de plannen; een mooie uitdaging voor eenieder !

Het dagelijks bestuur van Stichting Ons Tintestein wordt gevormd door Jan Hordijk, Sonja Timmermans en Piet Beukelman. Namens de gebruikers is er een afvaardiging van St. Tinte 400, O.D.I., Prot. Gemeente, Tintunes en Dagorkest.

Commissies voor de gymzaal, verbouwing, bezetting, opening, subsidies en buurtwinkel zullen elk op hun vakgebied zaken oppakken. De bouw zal door Geeske Steenwijk nauwkeurig gevolgd worden namens Tinte, bijgestaan door Taco Blok.

Met de gemeente Westvoorne wordt overlegd in een Projectgroep (met de verantwoordelijke ambtenaren) over de uitvoering, en in de Stuurgroep (met wethouders Paméla Blok en Bert van der Meij en Financiën) of het past binnen het plan en budget.

Saskia van der Vlist is als projectleider ons aanspreekpunt voor Tinte.

Om de plannen goed af te stemmen met u als inwoner of lid van de vereniging, hebben wij een inloopavond voor de direct omwonenden, en een inwonersavond voor alle Tintenaren en belangstellenden georganiseerd. We proberen de geluiden zoveel mogelijk mee te nemen in de plannen. Naar aanleiding van vragen van omwonenden heeft een architect van de gemeente bijvoorbeeld al nagedacht over de uitstraling van de nieuwbouw voor de omgeving. Dit koppelen we dan weer terug met de commissie gymzaal/bouw. En hopen zo een goed antwoord te vinden op een goede vraag.

Met de plannen proberen we een gezonde mix te bereiken van maatschappelijke meerwaarde voor Tintestein en het dorp, en het sluitend houden van de exploitatie.
Ons Tintestein moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit van Tinte, en passen binnen de mogelijkheden bij de gemeente. Een buurtwinkel in samenwerking met VSO Maarland, wordt in dit kader onderzocht. We willen als dorp over 25 jaar nog aantrekkelijk zijn, voor jong, en oud.

Om elkaar nog steeds te kunnen ontmoeten voor de gymnastiek, muziek, kerk, feest, voor de muziek, of,….gewoon voor een praatje.

Maar nu; eerst aan de slag !

En dat doen we, op zaterdag 12 maart met de deelname aan NL Doet. U kunt zich opgeven op de website van NL Doet, onder Tinte, of bij Judith Stolk (06-43483925)
Kunt u niet op 12 maart en wilt u op een later moment iets betekenen?
Uw hulp, vragen en ideeën zien we graag op info@tintestein.nl

U hoort van ons;
namens Stichting Ons Tintestein

Jaap Roskam


Ontwikkelingen 21-01-2016

Tintestein januari 2016; de stand van zaken

In november heeft de gemeenteraad unaniem besloten om groen licht te geven voor het plan Tintestein. De verschillende politieke partijen gaven aan hoe bijzonder zij de samenwerking tussen gemeente en de inwoners van Tinte te hebben ervaren.  Daar mogen we trots op zijn !

Maar dan…    begint het pas. Nu moeten we aan de slag om het gerealiseerd te krijgen. En dat is een mooie uitdaging. De verenigingen moeten met elkaar in overleg, en samenwerken. Zo moet er onder andere geluisterd worden naar ieders wensen, ruimte gemaakt voor nieuwe ideeën, de leden moeten enthousiast gemaakt.

Het bestuur van de nieuwe stichting “Ons Tintestein” wil met een aantal commissies gaan werken, ieder met zijn eigen vakgebied; Gymzaal, Verbouwing, Projecten, Subsidies en Ontmoeting. Dit laatste is wel mooi om te vermelden. Er wordt onderzocht of we, samen met leerlingen van Speciaal Onderwijs Maarlandschool (de Rik, Brielle) een ontmoetingsruimte zouden kunnen opzetten, waar dagelijkse levensbehoeften te verkrijgen zijn, maar ook de “topstukken” uit de collectie van  de rommelmarkt Tinte uitgestald zijn.

Met de gemeente hebben we intensief overleg, om samen het plan verder vorm te gaan geven. Op 11-2 is er in De Man een informatie avond, waarvan de inwoners van Tinte van de gemeente nog een uitnodiging zullen ontvangen. Daar wordt u geïnformeerd over de stand van zaken, en kunt u uw vragen stellen of ideeën aangeven. In het voorjaar hopen we echt aan de slag te gaan. We hopen dat alle inwoners (en u) net zo enthousiast zijn als het bestuur/de kopgroep. Wellicht kunt u hierbij helpen, op welke manier ook.

We zullen met z’n allen de schouders eronder moeten zetten. Om iets te bouwen voor een levendig Tinte, waar plaats blijft voor jong en oud !

Huib Koppenol, Marco Rehorst, Piet Beukelman, Jaap Roskam


Ontwikkelingen 30-09-2015

Eindelijk lijkt het dan zover, volgende week woensdag 7 okt zal het bijgevoegde plan Tintestein behandeld worden in de commissie grondgebied. Alle stukken over dit plan [10 stuks] zijn te zien op de website van de Gemeente Westvoorne onder het kopje vergaderingen. De verwachting is dat de meeste partijen positief tegenover dit plan zullen staan zodat in de extra raadsvergadering van 10 november as. de definitieve beslissing zal worden genomen en we in Tinte aan de slag kunnen.

Het zou leuk zijn als veel Tintenaren de commissievergadering volgende week in de raadszaal zouden kunnen bijwonen. 

Vandaag is ook de eerste aanvraag  verzonden om extra subsidie proberen binnen te halen. Deze was gericht  aan het Bouwfonds Cultuurfonds, we zijn benieuwd naar hun reactie. Zodra er weer nieuws is laten we van ons horen.


Ontwikkelingen 07-09-2015 

Het is alweer een jaar geleden dat we als verenigingen uit Tinte de Westvoornse politiek hebben uitgenodigd om uitleg te geven hoe belangrijk het verenigingsleven is voor de leefbaarheid in het dorp. Ook op de voorlichtingsavond in De Man februari jl. werd onder grote belangstelling nog eens duidelijk hoe positief bijna iedereen stond tegenover de te ontwikkelen plannen in Tinte. Ondertussen is door de afgevaardigden van de verenigingen en de Gemeente Westvoorne hard gewerkt om een haalbaar en betaalbaar plan op te stellen.

Afgelopen mei was het bijna zover dat we een plan konden presenteren wat de geschikte voorzieningen zou kunnen opleveren en wat binnen het beschikbare budget bleef. Helaas viel op dat moment de coalitie van VVD, D66 en Partij Westvoorne uit elkaar waardoor de plannen weer tijdelijk in de ijskast kwamen. Gelukkig heeft de nieuwe coalitie van Partij Westvoorne en Gem. Belangen de plannen voor Tinte weer snel opgepakt.

Het plan wat er nu ligt heeft de instemming van de vertegenwoordigers van de verenigingen en het College dat dit plan graag wil bespreken in de comm. IZ van 8 okt as. Dus zet deze datum vast in uw agenda.

Omdat de stukken niet op tijd klaar waren word het dus niet in de comm. vergadering van 9 sept. as. behandeld.

Het plan wat er nu ligt kan normaal gesproken rekenen op een ruime meerderheid in de Raad dus zouden we voor het eind van het jaar echt aan de slag kunnen. Zodra dit raadsstuk officieel is zal dit worden doorgestuurd en zal het ook op de website van Stichting 400 worden geplaatst.

Naast al deze bestuurlijk zaken hebben we ons ook verdiept in eventuele sponsering van het project Tintestein. Door de Gemeente is een bureau ingehuurd wat in overleg alle subsidie mogelijkheden voor ons gaat onderzoeken. De verwachting is dat hiermee ook nog een leuk bedrag binnen te halen is. Daarnaast rekenen we, als alle plannen zijn goedgekeurd op het enthousiasme en medewerking van alle Tintenaren en wie Tinte een goed hart toe draagt om dit project te gaan uitvoeren.

Dit was het tot dit moment, we houden u op de hoogte zodra er iets nieuws te melden is.

Jaap Roskam ,Marco Rehorst ,Huib Koppenol ,Piet Beukelman.


Steentjes actie tbv. ontwikkeling Tintestein.
Na de informatieavond in De Man jl. ging deze actie vlot van start met direct al toezeggingen voor plm .150 steentjes [750 euro]  Hierna kwam de sponsorloopactie van Jaap Roskam met het prachtige resultaat van ruim 300 steentjes [1500 euro].

Tussentijds druppelde de toezeggingen wel binnen maar liep het enthousiasme wel wat terug waarschijnlijk omdat er nog steeds geen duidelijkheid was over de plannen rond Tintestein. De stand op dit moment is dat er totaal  640 steentjes [3200 euro ] is toegezegd en overgemaakt en daarnaast plm. 100 steentjes [500 euro] zijn toegezegd maar nog niet overgemaakt.

Daar komt dan de ludieke muntjes actie van Stichting 400 tijdens het zomerfeest nog bij met 41 steentjes [206 euro].

We verwachten dat als de plannen voor Tintestein definitief zijn de toezeggingen weer zullen toenemen  en hopen dat iedereen  reclame zal maken voor deze actie binnen zijn eigen kring en/of vereniging.